Ο Ειδικός Δημοσιογραφίας Δεδομένων θα αποκτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να:

  • Εκτελεί υπεύθυνα, εμπρόθεσμα και με επαγγελματική δεοντολογία τις σχετικές εργασίες αναζήτησης, συλλογής, επεξεργασίας και οπτικοποίησης ακατέργαστων δεδομένων
  • Χρησιμοποιεί με σωστό τρόπο τις γνώσεις και το απαραίτητο λογισμικό για την άσκηση των καθηκόντων του
  • Αναζητάει υλικό από πηγές όπως τα Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ), τη Διαύγεια, τους Ισολογισμούς εταιρειών, από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, το Ευρωβαρόμετρο και άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και ιδιωτικές εταιρείες δημοσκοπήσεων
  • Επεξεργάζεται κείμενο, ήχο, βίντεο και φωτογραφίες και να παράγει ποιοτικό και αξιόπιστο ενημερωτικό και επικοινωνιακό υλικό με πρωτογενή δεδομένα από τις παραπάνω πηγές
  • Χρησιμοποιεί διαδικτυακά εργαλεία (όπως τα Tableau, Datawrapper, Googlespreadsheet, GooglefusionTable, Infogr.am, Pictochart), ώστε να παράγει χάρτες (heatmaps), infographicsκαι άλλο υλικό για να παρουσιάζει οποιαδήποτε μορφής είδηση -π.χ. Μετακινήσεις πληθυσμών, επιδημίες τάσεις της αγοράς, προγνώσεις και μεταβολές
  • Αναζητάει και κατανοεί πηγές δεδομένων
  • Οπτικοποιεί δεδομένα