Η διάρκεια κάθε προγράμματος θα είναι 120 θεωρητικής κατάρτισης, σε ένα από τα προτεινόμενα εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα που θα επιλέξει ο κάθε ωφελούμενος.
Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής κατάρτισης, οι ωφελούμενοι προετοιμάζονται για τη διαδικασία της πιστοποίησης που ακολουθεί την κατάρτιση.


Το περιεχόμενο του κάθε προγράμματος κατάρτισης είναι:


Α. «Ειδικός Δημοσιογραφίας Δεδομένων»


Βασικές θεματικές ενότητες:
•    Εισαγωγή στις τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
•    Απότο Web 1.0 στο Web 2.0 στο Web 3.0 και στο InternetofThings
•    Σχεδίαση, Παραγωγή και Διαχείρισης Νέων Μέσων
•    Εφαρμογές Κοινωνικών Μέσων
•    Αναζήτηση πληροφοριών
•    Υλικό Παραγόμενο από χρήστες (UserGeneratedContent)
•    Επαλήθευση Υλικού Παραγόμενο από Χρήστες
•    Εφαρμογές Οπτικοποίησης
Οριζόντιες/Υποχρεωτικές ενότητες:
•    Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων
•    Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης


Β. «Ειδικός Ψηφιακής Αφήγησης στα Νέα Μέσα Επικοινωνίας»


Βασικές θεματικές ενότητες:
•    Εισαγωγή στη Δημοσιογραφία
•    Από το ανοιχτό λογισμικό στο συμμετοχικό δίκτυο
•    Ρεπορτάζ χωρίς σύνορα
•    Τεχνικές Συνέντευξης
•    Ερευνητική Δημοσιογραφία 2.0
•    Διαχείριση δεδομένων ήχου
•    Εφαρμογές Οπτικοποίησης
Οριζόντιες/Υποχρεωτικές ενότητες
•    Μαθήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία
•    Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
•    Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων
•    Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης


Γ. «Μάνατζερ Ενημερωτικών – πολιτιστικών και ψυχαγωγικών ιστοσελίδων»


Βασικές θεματικές ενότητες:
•    Βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα για ενημερωτικές ιστοσελίδες
•    SWOT, Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος
•    Έρευνα αγοράς
•    Ανάλυση ανταγωνισμού
•    Παρουσίαση καλών πρακτικών ιστοσελίδων
1η εξειδικευμένη ενότητα προγράμματος: «Ειδικός SocialMediaMarketing»
•    Πλάνο marketing, προβολή, τιμολόγηση, υπηρεσίες, διανομή, διαδικασίες
•    Social Media Marketing -προϋποθέσεις επιτυχίας
2η εξειδικευμένη ενότητα προγράμματος: «Ειδικός χρηματοοικονομικής διαχείρισης»
•    Οικονομικό πλάνο, προϋπολογισμός, αποτελέσματα, χρήσης, ισολογισμός, χρηματοοικονομική ροή
•    Νεκρό σημείο, χρηματοοικονομικοί δείκτες
3η εξειδικευμένη ενότητα προγράμματος - «Ειδικός διαχείρισης ιστοσελίδας»
•    Συντήρηση-ενημέρωση ιστοσελίδας-εποπτεία ιστοσελίδας


Οριζόντιες/Υποχρεωτικές ενότητες:
•    Μαθήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία
•    Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
•    Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων
•    Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης