Ο «Ειδικός Ψηφιακής Αφήγησης στα Νέα Μέσα Επικοινωνίας» θα αποκτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητας που τον καθιστούν ικανό να:

  •  Εκτελεί υπεύθυνα, εμπρόθεσμα και με επαγγελματική δεοντολογία τις σχετικές εργασίες επεξεργασίας και οπτικοποίησης ακατέργαστων δεδομένων
  •  Χρησιμοποιεί με σωστό τρόπο τις γνώσεις και το απαραίτητο λογισμικό για την άσκηση των καθηκόντων του
  •  Επεξεργάζεται κείμενο, ήχο βίντεο και φωτογραφίες και να παράγει ποιοτικό και αξιόπιστο ενημερωτικό και επικοινωνιακό υλικό με πρωτογενή δεδομένα από τις παραπάνω πηγές
  •  Χρησιμοποιεί διαδικτυακά εργαλεία (όπως τα Tableau, Datawrapper, Googlespreadsheet, GooglefusionTable, Infogr.am, Pictochart), ώστε να παράγει χάρτες (heatmaps), infographicsκαι άλλο υλικό για να παρουσιάζει οποιαδήποτε μορφής είδηση -π.χ. Μετακινήσεις πληθυσμών, επιδημίες τάσεις της αγοράς, προγνώσεις και μεταβολές
  •  Οπτικοποιεί δεδομένα