Ο Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων

είναι δικαιούχος της Πράξης «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων για την προσαρμογή εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων» με την οποία υλοποιείται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων σε συγκεκριμένες επαγγελματικές εξειδικεύσεις, που αφορούν στον ευρύτερο τομέα της ενημέρωσης (Δημοσιογραφία, Ψηφιακή Ενημέρωση, Νέα Μέσα, SocialMedia).

Μέσω των νέων αυτών προγραμμάτων κατάρτισης, ο ΣΗΠΕ φιλοδοξεί να προσφέρει στους ωφελούμενους:

  • Απόκτηση νέων εξειδικευμένων δεξιοτήτων και επίκαιρων γνώσεων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας, ώστε να επικαιροποιήσουν τα προσόντα τους και να παραμείνουν ανταγωνιστικοί
  • Επικύρωση και αναγνώριση των δεξιοτήτων και γνώσεων που θα αποκτήσουν, λαμβάνοντας πιστοποίηση σε αυτές.

Κύριος στόχος των προγραμμάτων κατάρτισης είναι η προσαρμογή των εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις. Μεταξύ άλλων, απευθύνεται σε εργαζόμενους που δραστηριοποιούνται σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, αλλά και σε περιφέρειες σε μετάβαση.
Η πιστοποίηση που εξασφαλίζει η ολοκλήρωση του προγράμματος συνιστά επικύρωσης της αναβάθμισης των προσόντων του ωφελουμένου -τυπικά και ουσιαστικά- και του προσδίδει συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.